Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Societat Catalana de Petrolis, S.A. (Petrocat) amb domicili social a: Av. Can Sucarrats, 128 Pol. Ind. Cova Solera 08191 Rubí (Barcelona) i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 21.303, foli 149 de la secció segona de societats, full núm. B19843.

Tots els drets són reservats. Qualsevol accés a aquest lloc web és subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No és permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Societat Catalana de Petrolis, S.A. no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin depenents d’aquesta Administració.

Societat Catalana de Petrolis, S.A. no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària de la web.

Política de Protecció de dades de caràcter personal:

La pàgina de Societat Catalana de Petrolis, S.A. sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça, etc.) per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de Societat Catalana de Petrolis, S.A. d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Societat Catalana de Petrolis, S.A. garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.


Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per a l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:

Societat Catalana de Petrolis, S.A.
Av. Can Sucarrats, 128 Pol. Ind. Cova Solera 08191 Rubí (Barcelona)
petrocat@petrocat.cat

Política de Protecció de dades de caràcter personal:

La pàgina de Societat Catalana de Petrolis, S.A. (Petrocat) sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça, etc.) per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de Societat Catalana de Petrolis, S.A. (Petrocat) d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Societat Catalana de Petrolis, S.A. (Petrocat) garantitza el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.


Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per a l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:

Societat Catalana de Petrolis, S.A. (Petrocat)
Av. Can Sucarrats, 128
Pol. Ind. Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
petrocat@petrocat.comPOLÍTICA DE COOKIES

ÚS DE COOKIES A PETROCATDIRECTE.CAT
En compliment amb el que estableix l’article 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) i en adequació amb la Directiva Europea 2009/136/CE , s’informa als usuaris que aquest lloc Web accepta l’ús de cookies.

¿QUÉ ÉS UNA COOKIE?
Una cookie és un petit fitxer de text que emmagatzema informació útil dins el disc dur del ordinador de l’usuari cada cop que visita aquest lloc Web. Aquest fitxer proporciona a Petrocat informació sobre la seva visita.

¿QUINES COOKIES UTILITZA PETROCATDIRECTE.CAT?
Cookies analítiques: Les cookies analítiques recullen informació per avaluar l’ús que es fa de la Web i la activitat general de la pròpia Web. La analítica de la Web és la mesura, recoŀlecció, anàlisi, i creació d’informes de les dades d’Internet amb el propòsit d’entendre i optimitzar l’ús del lloc Web.
Cookies socials: Les cookies socials son necessàries per les xarxes socials externes com poden ser Facebook, Google o Twitter, entre d’altres. La seva funció és controlar la interacció amb els widgets socials dins la pàgina.
Cookies de publicitat i comportamentals: Les cookies de publicitat i comportamentals recullen informació sobre la navegació de l’usuari en aquest lloc Web, que posteriorment es poden dirigir a xarxes de publicitat, les quals les utilitzen per mostrar més endavant a l’usuari anuncis personalitzats a altres llocs Web.

¿ES PODEN EVITAR LES COOKIES?
La majoria dels navegadors accepten la utilització de cookies de forma automática, però es pot modificar la configuració del navegador per evitar-ho.
Si l’usuari necessita més informació sobre l’ús de cookies, pot contactar amb Petrocat a petrocat@petrocat.com