Inici > Petrocat
Compromís
Un òptim servei:  
Un equip de professionals qualificats per atendre i assessorar.
Extensa xarxa de centres de distribució a tot Catalunya amb una moderna i àmplia flota de camions i els últims mitjans tècnics. Una xarxa d'estacions de servei properes.

Els millors productes:

Els carburants Petrocat, elaborats per obtenir el millor rendiment, ofereixen la màxima qualitat, seguretat i netedat.
 
A més a més, disposem d'una gamma d'última generació de productes Exceŀlent amb additius per optimitzar el rendiment i més respectuosos amb el medi ambient.

Qualitat Certificada:

La certificació ISO 9001 en Logística primària i distribució de carburants i combustibles i elaboració i distribució de biodièsel, atorgada per SGS, ens permet garantir la qualitat i exceŀlència en el servei.
Telèfon de contacte:
902 123 123