Inici > Petrocat
Política de l'Organització
Com a evidencia del compromís de l’Organització i de la Direcció en l’establiment i manteniment d’un Sistema de Gestió, s’ha elaborat i establert aquesta Política de PETROCAT, amb el fi de marcar un punt de referència per dirigir l’Organització i ser la base del Sistema de Gestió i el marc de referència pels objectius de millora.  
PETROCAT es compromet, juntament amb la seva Direcció, a la implementació, manteniment i millora del Sistema de Gestió basat en una gestió i elaboració de productes i serveis que satisfacin els requisits del client i les parts interessades, tenint en compte un ambient de treball intern adequat, evitant i controlant els perills laborals i promovent actuacions a favor de la protecció del medi ambient i de la sostenibilitat.  
Aquest Sistema de Gestió engloba els serveis i productes de:
  Logística Directa: Distribució de carburant per a estacions de servei i altres instal·lacions
  Logística Capil·lar: Distribució de gasoil de calefacció per a particulars
  Estacions de Servei: Estacions de venta de carburant per a vehicles i serveis complementaris (botiga, rentat, etc...)
 
Aquesta Política del Sistema de Gestió és i ha de ser seguida i mantinguda amb el compromís de tota la Organització des del lideratge de la Direcció fins la conscienciació i motivació de tot l’equip humà de la mateixa, assumint les responsabilitats, valors i objectius extrets de la mateixa.  
Tenint en compte que el propòsit de la organització és ser una empresa subministradora de carburants en tota la comunitat autònoma de Catalunya amb una clara identitat catalana, oferint una alternativa al mercat que complementa i alhora competeix amb la resta d´operadors petrolífers i amb una ferma orientació a resultats i decidint una aposta ferma en respecte al medi ambient i a la seguretat laboral i, que actualment el context de la mateixa gira en un entorn òptim per a la millora i ampliació del servei ofert, l’Organització orienta la seva gestió del Sistema de Gestió a:

  La aportació adequada de recursos per determinar, comprendre i complir fidelment els compromisos i requisits adquirits amb totes les parts interessades i amb el Sistema de Gestió.

  Promoure la Millora Continua en tots els processos del Sistema de Gestió, productes, serveis i capacitació del personal.

  Comunicant i promovent la presa de consciencia d’una gestió interna eficaç i de conformitat amb els requisits dels productes i serveis i del Sistema de Gestió.

  Comprometent-se, dirigint i donant suport als treballadors i proveïdors externs amb el fi de que puguin contribuir en l’eficàcia del Sistema de Gestió.

  Mantenir un enfocament en l’augment de la Satisfacció del Client.

  Crear un entorn de treball per a tots els treballadors que fomenti un compromís amb la Qualitat, amb la preservació del Medi Ambient, la Seguretat i Salut Laboral, el Treball en Equip i la Confiança i Respecte mutus.

  A no produir productes ni prestar serveis que incompleixin la legalitat vigent, i un compromís de compliment de la legislació i reglamentació en matèria de Medi Ambient i Sostenibilitat, així com en matèria de Seguretat i Salut Laboral aplicables a l’Organització.

  Mantenint un compromís per la protecció del medi ambient incloent la prevenció de la contaminació del mateix i la promoció de la Sostenibilitat.

  Mantenint un compromís en la prevenció de danys i deteriorament de la salut i desenvolupant la Seguretat i Salut Laboral.

  Enfocant la seva direcció estratègica cap a una millora en la rendibilitat dels serveis, integració progressiva en el Grup Repsol, compliment amb requisits de Sostenibilitat, Seguretat Laboral i Gestió Ambiental i millora de la gestió interna, mitjançant els objectius de millora.

 
I amb la finalitat de que aquesta Política de l’Organització sigui un pilar clau dintre del Sistema de Gestió s’ha establert un mètode de revisió, manteniment, actualització i millora de la mateixa, així com la definició i creació de varis canals de comunicació per poder ferla pública a totes les parts interessades.