Inici > Productes i serveis > Per a professionals
Productes AdBlue

L'AdBlue és una solució d'urea, neta, no tòxica i dissolta en aigua al 32,5%, que ajuda a reduir químicament les emissions de NOx que es produeixen en el procés de combustió, procedents de camions i autobusos pesats dièsel.

Petrocat facilita als seus clients un AdBlue de molta qualitat, que compleix les normes DIN V 70070, ISO i CEFIC i que està elaborat al nostre país per fabricant homologat.

Disposem d'AdBlue amb garrafa, contenidors de 1.000 litres i a granel.
 


No és un carburant ni un additiu.
L'utilitzen els vehicles dièsel de càrrega pesada.
No és explosiu ni nociu per al medi ambient.
Té una vida útil d'1 any si es manté en el seu envàs original, ben tancat.
Es conserva entre els -11 °C i els 30 °C.
És operatiu per a motors amb Reducció Catalítica Selectiva (SCR - Selective Catalytic Reduction), sistema de control de contaminació instaŀlat al tub d'escapament.
S'emmagatzema dins d'un dipòsit independent i proper al de dièsel però no es barregen.
Es dosifica generalment en un 4 - 5% per volum de la taxa de dièsel per a normes Euro 4, i 5 - 6% per a les normes Euro 5.
Habitualment el consum d'AdBlue osciŀla al voltant del 5% del consum de dièsel. És a dir, en autopista se'n consumirà aproximadament uns 1,5 litres cada 100 km.
Oferim l'AdBlue a les nostres estacions de servei i als centres de distribució propis a granel com en diferents formats de garrafes.
Inici | Petrocat | Productes i serveis | Vols gastar menys?
Telèfon de contacte:
902 123 123